Info over Fusing


Over Fusing
Fusing is een techniek waarbij glas bij hoge temperatuur in een speciaal daarvoor ingerichte oven volledig of gedeeltelijk met elkaar versmolten kan worden.
Hierbij is het op de allereerste plaats van groot belang dat de verschillende glasdelen dezelfde uitzettingseigenschappen bezitten. Dit wordt de"Uitzettingscoëfficiënt"van het glas genoemd.
De uitzettingscoëfficiënt wordt uitgedrukt met de term COE ( Coëfficiënt Of Expansion) met daaraan toegevoegd een getal, bijvoorbeeld 90 of 96. De toegevoegde getallen vinden hun oorsprong bij de vastgestelde uitzetting van het glas bij elke gestegen graad Celcius. Bij glas met een COE van 90 zet het glas, per gestegen graad Celsius , 90 X 10-7 (tien miljoenste van een meter) of wel 0,0000090 meter uit. Dit staat gelijk aan 0,009 mm
Indien een glazen strip (COE 90) van 1 meterlang, met 700 graden wordt verhit zal deze dus 700 X 0,009 = 6,30 mm uitzetten. Glas met een COE van 96 zou bij 700 graden temperatuurstijging 700 X 0,0096 = 6,72 mm uitzetten. Als beide soorten glas met elkaar gefused zouden zijn, zou er dus een uitzettingsverschil van 6,72 - 6,30 = 0,42 mm hebben plaatsgevonden.
Nu lijkt dit erg weinig te zijn maar in de praktijk is het ruim voldoende om het gefusde glas met verschillende COE's, zoveel inwendige spanning te bezorgen, dat het na afkoeling kan scheuren en zelfs uit elkaar kan springen.
Glas fusers gebruiken in hoofdzaak glas met een COE van 90, van 96 of men gebruikt "Float glas" (vensterglas) waarvan de COE, afhankelijk van de glasproducent, kan variëren tussen de 80 en 90. Ook zijn er speciaal, op basis van float glas vervaardigde glasplaten, in allerlei kleuren en texturen in de handel.
Fusible glas wordt door diverse fabriekanten zoals Spectrum, Uroboros, Bullseye en meer geleverd als zijnde "Steekproefsgewijze" getest en voorzien van een label waarop de betreffende COE vermeld staat. Voor de gebruikers van fusible glas wordt desondanks altijd aangeraden om de "Compatibiliteit" van het te gebruiken glas altijd zelf te verifiëren.
Daar de productie van Fusible glas meer aandacht en zorg van de fabrikanten eist, zijn de prijzen van dit glas altijd hoger dan voor het reguliere Art Glass.
Natuurlijk is het "Fusing proces" op zich eveneens van groot belang. Voor dit proces heeft u een goede, voor Fusing vervaardigde oven nodig en een "Stook computer" waarmee het proces kan worden beheerst .
Het Stookproces (ook wel Stookcurve genoemd) bestaat feitelijk uit drie fasen. 1, het verhittingsdeel (ook wel "Up Ramp" genoemd ), 2, het vasthouden van een bepaalde bereikte temperatuur (ook wel Dwell time genoemd ), 3 het gefaseerde afkoelingsdeel (ook wel Annealing period genoemd ). De kenmerken van elke fase op zich en de relatie die deze tot elkaar hebben is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het te fusen werkstuk.
Naast de Fusible glasplaten in vele kleuren en texturen is er nog een enorme range aan aanvullende Fusible producten in de handel. Het betreft hier bijvoorbeeld, Fritten, Noodles, Stringers, Poeders (allemaal leverbaar in diverse kleuren en groftes en in COE 82, 90 en 96), Fusing Mallen, Moldmix om zelf mallen te maken enz. enz. U kunt praktisch alles, inclusief de Fusing ovens u op onze site vinden.
Mocht u willen beginnen aan deze fascinerende hobby, laat u dan goed voorlichten over de mogelijkheden van de apparatuur, de te verkrijgen producten en de eventueel benodigde ondersteuning nadat u tot aanschaf bent overgegaan.
Indien u nog met vragen zit, aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen. info@glashobby-webshop.nl